Wody Polskie zatwierdziły nową taryfę dla Ząbek na lata 2024-2027

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o. o. informuje, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.70.31.2024/4 z dnia 22 kwietnia 2024 r. zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki.

Nowa Taryfa wchodzi w życie z dniem 24 maja 2024 r. i obowiązywać będzie do dnia 23 maja 2027 r.

W załączeniu przedstawiamy Państwu tabele z cenami i stawkami opłat[1].

Z poważaniem
Janusz Tomasz Czarnogórski
Prezes PWiK w Ząbkach

[1] Do wszystkich stawek dolicza się obowiązujący podatek VAT.