Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki

NIP: 125-151-67-82

REGON: 141684012

KRS: 0000321312


KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A. konto nr:
39 1240 1053 1111 0010 6426 7372


KONTAKT:  tel.: (22) 7 816 816 i (22) 7 816 818

 fax: (22) 69 00 490


TELEFONY ALARMOWE / AWARIA

kom. 501 651 198 (całodobowo)

kom. 601 975 562 (08:00 – 16:00)


 SEKRETARIAT tel. wew. 259
e-mail: sekretariat@pwikzabki.pl


BIURO OBSŁUGI KLIENTA czynne:

w poniedziałki 10:00-18:00

od wtorku do czwartku 8:00-16:00

w piątki 7:00 – 15:00

e-mail: bok@pwikzabki.pl


Faktury z odczytu wodomierzy tel. wew. 258

e-mail: fakturyzodczytow@pwikzabki.pl

Faktury dotyczące zlewni, ryczałtów, wspólnot mieszkaniowych – tel. wew. 100

e-mail: faktury@pwikzabki.pl

Umowy na dostawę wody,  na odbiór ścieków tel. wew. 146

e-mail: umowy@pwikzabki.pl

Przyłączenia do sieci wod-kan, warunki techniczne, uzgadnianie projektów tel. wew. 306

e-mail: warunki@pwikzabki.pl


ZAKŁAD EKSPLOATACJI SIECI

Dział wod-kan tel. wew. 136

e-mail: eksploatacja@pwikzabki.pl

Inwestycje, sieci wod-kan tel. wew. 138

e-mail: projekty@pwikzabki.pl

e-mail: inwestycje@pwikzabki.pl

Odczyty wodomierzy/legalizacja tel. wew. 306

e-mail: inkasent@pwikzabki.pl


Gospodarka pojazdami i maszynami tel. wew. 304

e-mail: administracja@pwikzabki.pl


PRZETARGI tel. wew. 111

e-mail: przetargi@pwikzabki.pl


KSIĘGOWOŚĆ tel. wew. 140

e-mail: ksiegowosc@pwikzabki.pl

Windykacja należności tel. wew. 139 i 135

e-mail: windykacja@pwikzabki.pl


KASA tel. wew. 257; czynna:

w poniedziałki 10:00-18:00

od wtorku do czwartku 8:00-15:00

w piątki 7:00 – 15:00


HELP DESK e-BOK
email: ebok@pwikzabki.pl
tel. 22 7 816 816 wew. 111

HELP DESK ePUAP
email: epuap@pwikzabki.pl


Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022