Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1
05-091 Ząbki

NIP: 125-151-67-82
REGON: 141684012
KRS: 0000321312

Konto bankowe
Bank Pekao S.A. konto nr:
39 1240 1053 1111 0010 6426 7372

Kontakt
tel. (+48) 22 781 68 16
tel. (+48) 22 781 68 18
fax: (+48) 22 69 00 490

Telefony alarmowe / awaria
kom. 501 651 198 (całodobowo)
kom. 601 975 562 (08:00 – 16:00)

Sekretariat tel. wew. 259
e-mail: sekretariat@pwikzabki.pl

Biuro obsługi klienta czynne:
w poniedziałki 10:00-18:00
od wtorku do czwartku 8:00-16:00
w piątki 7:00 – 15:00
e-mail: bok@pwikzabki.pl

Faktury z odczytu wodomierzy tel. wew. 258
e-mail: fakturyzodczytow@pwikzabki.pl

Faktury dotyczące zlewni, ryczałtów, wspólnot mieszkaniowych – tel. wew. 100
e-mail: faktury@pwikzabki.pl

Umowy na dostawę wody,  na odbiór ścieków tel. wew. 256
e-mail: umowy@pwikzabki.pl

Przyłączenia do sieci wod-kan, warunki techniczne, uzgadnianie projektów tel. wew. 306
e-mail: warunki@pwikzabki.pl

Zakład eksploatacji sieci

Dział wod-kan tel. wew. 136
e-mail: eksploatacja@pwikzabki.pl

Inwestycje, sieci wod-kan tel. wew. 138
e-mail: projekty@pwikzabki.pl
e-mail: inwestycje@pwikzabki.pl

Odczyty wodomierzy/legalizacja tel. wew. 306
e-mail: inkasent@pwikzabki.pl

Gospodarka pojazdami i maszynami tel. wew. 304
e-mail: administracja@pwikzabki.pl


Przetargi tel. wew. 111
e-mail: przetargi@pwikzabki.pl


Księgowość tel. wew. 140
e-mail: ksiegowosc@pwikzabki.pl


Windykacja należności tel. wew. 139
e-mail: windykacja@pwikzabki.pl

Kasa tel. wew. 257; czynna:
w poniedziałki 10:00-18:00
od wtorku do czwartku 8:00-16:00
w piątki 7:00 – 15:00

Help desk e-BOK
email: ebok@pwikzabki.pl
tel. 22 7 816 816 wew. 111

Help desk ePUAP
email: epuap@pwikzabki.pl