Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach powstało w 2009 roku, w ramach przekształcenia Wydziału Urzędu Miasta w samodzielną spółkę.

Za naszą misję uważamy poprawę jakości życia mieszkańców. Realizujemy ją poprzez dostarczanie im czystej i zdrowej wody najlepszej jakości, działalność na rzecz ochrony środowiska i czynne wspieranie przedsięwzięć, które przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców Ząbek. Po pierwsze – to podejście wynika z faktu bycia spółką komunalną. Po drugie – ważniejsze – żadna inna firma w Ząbkach nie posiada infrastruktury, kadry, wiedzy i doświadczenia, które predysponują ją bardziej niż nas do podjęcia tej odpowiedzialnej działalności.

Zdajemy sobie sprawę,że nie mamy wpływu na jakość instalacji wewnętrznych w budynkach, która jest poza naszą kontrolą. Ale my chcemy najlepszą wodę chcemy dostarczać Wam wszędzie, gdzie się technicznie da – do celów spożywczych, użytkowych, przemysłowych czy do zwykłego podlewania trawnika.

Chcemy, aby nasze inwestycje były prowadzone efektywnie, z odpowiednią jakością, nowocześnie i z minimalizacją utrudnień dla mieszkańców, Tak, aby jak najlepiej wydać powierzone nam środki finansowe.

Chcemy dbać o przyjazną komunikację z odbiorcami, przekazywać jak najpełniejszą wiedzę o nas, o naszych działaniach, ułatwiać codzienne życie. Stąd uruchamiana obsługa przez internet. Każdy z klientów może poznać zalety posiadania konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (e-BOK).