„Anatomia WIELTONU” – materiał firmy WIELTON, producenta naczep do MMC, o nieoczywistych ładunkach wożonych po ząbkowskich drogach.

Materiał promocyjny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na temat dofinansowania innowacyjnej instalacji w Ząbkach ze środków NFOŚiGW.

Materiał promocyjny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na temat dofinansowania innowacyjnej instalacji w Ząbkach ze środków NFOŚiGW.

Materiał promocyjny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na temat dofinansowania innowacyjnej instalacji w Ząbkach ze środków NFOŚiGW.

Materiał PWiK w Ząbkach, dokumentujący pierwszą wymianę MMC pomiędzy źródłem na hermetycznej zlewni ścieków
a punktem odbioru – wrzesień 2023

Pismo branżowe Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” nr 11(63) z marca 2020 r. – artykuł „Zintegrowany system monitoringu infrastruktury wodociągowej Miasta Ząbki”

Miesięcznik WODOCIĄGI KANALIZACJA nr 12/2019 – artykuł „PWIK w Ząbkach dba o mieszkańców i ekologię”

„Dwumiesięcznik FORUM EKSPLORATORA nr 6/2019 – artykuł „Nowa siedziba PWiK w Ząbkach”

Miesięcznik PRZEGLĄD KOMUNALNY nr 11/2019 – artykuł „PWIK w Ząbkach dba o mieszkańców i ekologię”

Miesięcznik WODOCIĄGI KANALIZACJA nr 10/2019 – artykuł „Opomiarują klientów z własnymi ujęciami wody”

Portal SMART-GRIDS 31 października 2019 – artykuł „LoRa w PWiK w Ząbkach – skuteczny zdalny odczyt wodomierzy i nakładek”

„Życie Powiatu na Mazowszu” 28 października 2019 – Ząbki stawiają na ekologię i nowe technologie

Portal LoRaWAN z października 2019 – Dlaczego LoRaWAN sprawdziła się w PWiK Ząbki lepiej niż „rozwiązania SIMowe”?

Gazeta Samorządowa „Co Słychać?” z 11 października 2019 r – Nowa siedziba na dziesięciolecie

Portal portalsamorzadowy.pl z 11 września 2019 – Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach ze wsparciem z NFOŚiGW

Portal kierunekwodkan.pl z 11 września 2019 r – Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW

„Moja gazeta regionalna” z września 2019 – artykuł „Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach” str. 1 i 3

„Moja gazeta regionalna” z września 2019 – artykuł „Innowacyjne rozwiązania, wizja i dbałość o środowisko” str. 1 i 3

„Co Słychać?” z września 2019 – artykuł „Nowa siedziba PWiK Ząbki” str. 8

Portal LoRaWAN z lipca 2019 – Śmiałe wdrożenie LoRaWAN w projekcie Smart Metering w PWiK w Ząbkach

„Moja Gazeta Regionalna” z września 2017 – artykuł o PWIK i zmianach stawek cen

„Co Słychać?” nr 2 (359) z 29.01.2016 r.: SUW to moje oczko w głowie – wywiad z Prezesem Januszem Tomaszem Czarnogórskim

Moja Gazeta Regionalna” nr 24/2015 z 17.12.2015 r.: Wszyscy odczują efekty

„Kurier W” nr 40/2015: Zawarcie ugody pomiędzy MPWiK Warszawa a PGK Ząbki…

„Moja Gazeta Regionalna” nr 20/2015: Konflikt zażegnany.