Artykuł o budowie SUW POŁUDNIE

Szanowni Państwo, polecamy lekturę najnowszego numeru „Moja Gazeta Regionalna” nr 6(415) z 23 marca 2023.

Już na pierwszej stronie znajdziecie Państwo artykuł pt. „Nowy SUW zapewni miastu Ząbki bezpieczeństwo dostaw i jakości wody”.

Zapraszamy do lektury.

Gazeta w wersji online dostępna jest pod adresem:
http://regionalna.waw.pl/wp-content/uploads/2023/03/MGR_6415_marzec_2023B.pdf

 

 

 

Informacja dla posiadaczy podliczników wody

Uwaga! Pamiętajmy o obowiązkowej legalizacji podliczników wody!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. przypomina Odbiorcom usług o obowiązku wymiany podlicznika ogrodowego, który nie posiada ważnej cechy legalizacyjnej.

Wszystkie podliczniki, które nie posiadają ważnej cechy legalizacyjnej nie będą uwzględnianie podczas rozliczenia za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

Jednocześnie przypominamy:

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 22 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 759) wodomierze powinny być legalizowane, co 5 lat.

Przypominamy, że upłynięcie okresu legalizacji, zerwanie plomb, uszkodzenie wodomierza-podlicznika, będzie podstawą do zaprzestania rozliczania zużycia wody traconej bezpowrotnie.

Wodomierze powinny być zgłaszane do ponownej legalizacji m.in.:

– jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach − nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej.

– jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach − nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej.

– po każdej naprawie.

– po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie wymiany przedmiotowego wodomierza, a następnie zgłoszenie tego faktu do PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. w celu jego oplombowania.

Informację należy przekazać do Spółki w ciągu 14 dni od daty wymiany wodomierza odliczającego, na formularzu dostępnym na naszej stronie internetowej http://bip.pwikzabki.pl/artykuly/58/centrum-dokumentow za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: bok@pwikzabki.pl
  • poczty tradycyjnej/przesyłki kurierskiej na adres PWiK w Ząbkach Sp. z o.o.
    ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki;
  • telefonicznie (22 781 68 18 wew. 256,258,101,146).
  • Odczyty wodomierzy odliczających ilość wody zużywanej bezpowrotnie (np. do podlewania zieleni) wyłącznie z ważną cechą legalizacyjną należy podawać osobiście na początek i koniec okresu wegetacji roślin, tj. 15 kwietnia i 15 września.
  • Formularz

Usługa plombowania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej jest usługą komercyjną poza usługą taryfową i podlega opłacie, zgodnie z Uchwałą 16/2020 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. z dnia 13 października 2020r. w sprawie cennika usług komercyjnych jest dostępna na naszej stronie internetowej: http://pwikzabki.pl/wp-content/uploads/2020/10/20201013-Uchwala-nr-16-ws-cennika-uslug-komercyjnych.pdf

Dostawca usług nie ma obowiązku informowania Odbiorcy Usług o utracie ważności cechy legalizacyjnej wodomierza odliczającego.

Mapy sieci wod-kan dostępne dla mieszkańców

Drodzy mieszkańcy Miasta Ząbki,

informujemy, że zakończyliśmy wdrożenie w naszym przedsiębiorstwie nowego Systemu Informacji Przestrzennej, tzw. Systemu GIS.

System umożliwia nam precyzyjne prowadzenie cyfrowej inwentaryzacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej naszego miasta.

W GIS’ie mamy zinwentaryzowaną całą naszą stale rozbudowywaną sieć, na którą składa się ponad 95 kilometrów przewodów wodociągowych (co stanowi uzbrojenie 95% systemu drogowego naszego miasta) oraz ponad 94 kilometry rur kanalizacyjnych (co stanowi skanalizowanie 94% systemu drogowego miasta).

To co jednak najważniejsze dla Państwa, to fakt, że na naszej stronie internetowej pod adresem http://pwikzabki.pl udostępniliśmy część tych informacji w formie aktywnych map dostępnych on-line 24 godziny na dobę!

.

.

Każdy mieszkaniec czy inwestor może samodzielnie o dowolnej porze sprawdzić gdzie poprowadzone są sieci wodociągowa oraz kanalizacyjna – czy dana działka/posesja posiada przyłącza oraz czy w przypadku działki nieuzbrojonej w pobliżu znajduje się wybudowana sieć.

Również służby ratunkowe – w szczególności Straż Pożarna – mogą korzystać z naszej mapy z naniesionym systemem hydrantów.

Obydwie mapy posiadają aktywną wyszukiwarkę po adresach oraz opcję informacji o rodzaju przyłącza i jego średnicy.

Mamy nadzieję, że korzystanie z naszych map będzie dla Państwa przyjazne, ponieważ szczególnie przywiązywaliśmy wagę do opracowania ich w sposób intuicyjny i wygodny dla użytkownika końcowego.

Zespół PWiK w Ząbkach

.

.

.

Umowa na SUW „Południe” podpisana

W dniu 24.01.2023 r. w siedzibie PWiK w Ząbkach nastąpiło podpisanie umowy na  budowę Stacji Uzdatniania Wody „Południe”.

Z ramienia przedsiębiorstwa umowę podpisał Prezes PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. Pan Janusz Tomasz Czarnogórski w obecności Burmistrza Miasta Ząbki Pani Małgorzaty Zyśk, a z ramienia Wykonawcy – firmy Inżynieria Rzeszów S.A. umowę podpisali Pan Prezes Grzegorz Król i Członek Zarządu Pan Marcin Sternik.

Na to przedsięwzięcie Przedsiębiorstwo otrzymało dotację przekazaną przez Miasto Ząbki w wysokości 5,3 mln zł, a na resztę wystąpiło o wsparcie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 24,5 mln zł brutto. Czas realizacji inwestycji to 12 miesięcy.

Będzie to już trzeci, nowoczesny SUW w Ząbkach. Zapewni całkowite bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pod względem jakościowym i ilościowym, a w perspektywie kolejnej taryfy – dalsze, sukcesywne obniżanie ceny za wodę – co jest od lat priorytetem spółki.

.

.

.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Drodzy Mieszkańcy,

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcemy złożyć Państwu Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowych i Spokojnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 2023 Roku.

Życzy Zarząd oraz Pracownicy PWiK w Ząbkach

Mikołaj w PWiKu

To już kolejny rok w którym Zarząd PWiK pamiętając o pociechach swoich pracowników zorganizował spotkanie z Mikołajem. W dniu 3 grudnia do siedziby PWiK zostali zaproszeni pracownicy wraz ze swoimi dziećmi. Na dzieci czekały zabawy mające przygotować je do roli pomocników Św. Mikołaja i umilić czas oczekiwania na wizytę Gościa.

Punktualnie o godz. 12:00 na salę przybył Mikołaj, który najpierw sprawdził wiedzę i umiejętności dzieci jako pomocników Św. Mikołaja, a następnie obdarował każde dziecko paczką słodyczy.

.

.

.

.

.

 

 

.

.

 

15 X pracujący 31 X dniem wolnym

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15 października 2022 r.(sobota) BIURO oraz KASA będą czynne w godz. 7:00 – 12:00

natomiast w dniu 31 października r. (poniedziałek) biuro i kasa będą NIECZYNNE

Przepustki dla Klientów zlewni na przejazd ulicą Szwoleżerów

Szanowni Klienci PWiK w Ząbkach, posiadający podpisane umowy na korzystanie ze zlewni nieczystości płynnych przy ulicy Piłsudskiego w Ząbkach:

w związku z wprowadzonymi czasowymi zmianami organizacji ruchu na terenie Miasta Ząbki (zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 634 – ul. Skorupki, oraz drogi powiatowej Nr 4363W – ul. Piłsudskiego skrzyżowanie ze Skrajną) i utrudnionym dojazdem do zlewni nieczystości, prosimy Państwa o składanie do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Ząbki wniosków o wydanie identyfikatora (tzw. przepustki), umożliwiającego przejazd ulicą Szwoleżerów w celu dojazdu do zlewni ścieków.

Wzór wniosku znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki oraz w załączniku do niniejszej wiadomości.

WNIOSEK_O_WYDANIE_IDENTYFIKATORA_UMZABKI

Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa PWiK w Ząbkach

W dniu 11.09.2022 r. na łowisku Jesiotr w miejscowości Jaźwie odbyły się zawody gruntowe o Puchar Prezesa PWiK w Ząbkach.

Zbiórka i odprawa zawodników zaczęła się o godz. 7:00. Od samego rana pogoda była bardzo kapryśna i przez cały czas padał deszcz. Pomimo kiepskich warunków pogodowych wędkarze nie poddawali się i dzielnie rywalizowali. W trakcie trwania zawodów najczęściej łapane były karasie, karpie i pojawiły się nawet 3 jesiotry. Po 6-godzinnych zmaganiach, zawody zakońoczyły się i ogłoszono wyniki.

W imieniu Prezesa PWiK nagrody rzeczowe oraz unikalne puchary dla najlepszych zawodników wręczył Pan Robert Świątkiewicz.

Miejsce pierwsze z wynikiem 13660 punktów zdobył kol. Artur Kowalski.
Miejsce drugie z wynikiem 13490 punktów zdobył kol. Jarosław Pisarczyk.
Miejsce trzecie z wynikiem 13300 punktów zdobył kol. Franciszek Dąbrowski.

Największą rybą zawodów okazał się karp o wadze 3,46 kg.

Serdeczne podziękowania dla sponsora zawodów Prezesa PWiK w Ząbkach Pana Janusza Tomasza Czarnogórskiego oraz gratulacje dla wszystkich zwycięzców.

Koło Wędkarskie nr 61 w Ząbkach

ZDRO(JO)WE ZASADY

Drodzy Mieszkańcy Miasto Ząbki❗️
Sezon na gaszenie pragnienia 💦wodą💦 ze zdrojów🚰 (poidełek)🚰 w pełni rozpoczęty❗️ Przypominamy, że uruchomione są 2️⃣ zdroje zewnętrzne znajdujące się na terenie naszego miasta:👇
👉przy Parku Miejskim
👉Przy Pasażu Orla 4/6
Instalacje zostały odpowiednio przygotowane, a woda💧 w nich została przebadana i spełnia restrykcyjne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Chcemy aby nasza woda 💧„Drewniczanka”💧 była dostępna dla każdego Mieszkańca, dlatego też przypominamy o przestrzeganiu następujących zasad:⚠️
1️⃣ nalewajcie wodę do „swojego” 🥤bidonu, kubka, butelki. Nie dotykajcie zdroju ustami ani napełnianym pojemnikiem❗️ Jeżeli ilość wody, którą chcielibyście pobrać jest większa niż pojemność przeciętnej butelki zapraszamy do skorzystania z naszej studni oligoceńskiej❗️
2️⃣pamiętajcie, że woda 💧w zdrojach jest do picia✅, a nie do mycia❌❗️❗️
3️⃣prosimy abyście zawsze po sobie zostawiali porządek.🚮 Nie pozostawiajcie żadnych śmieci przy zdrojach – pomyślcie o kolejnych osobach, które skorzystają ze zdroju!
4️⃣ gdy źle się czujecie – macie kaszel🦠, katar🦠, gorączkę – nie korzystajcie ze zdroju❗️❗️ Dbajmy o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych❗️❗️
5️⃣jeżeli zobaczycie, że zdrój jest uszkodzony, bądź dochodzi do aktów wandalizmu niezwłocznie nas poinformujcie🆘 i dzwońcie☎️ na telefon alarmowy❗️❗️
Proste zasady, a znaczą tak wiele❗️Dbajcie o siebie nawzajem i pijcie „Drewniczankę” na zdrowie❗️❗️ 💧😁
Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022