You are currently viewing PWIK z nominacją do Godła „Teraz Polska”

PWIK z nominacją do Godła „Teraz Polska”

Z dumą informujemy, że nasze Przedsiębiorstwo uzyskało nominację do prestiżowego Godła „TERAZ POLSKA”!
Do konkursu zgłosiliśmy nasze rozwiązanie wdrożone na terenie nowej Zlewni Ścieków.
Rozwiązanie pozwala odzyskiwać ciepło ze ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi, oraz płynącymi gruntowym kolektorem ściekowym, przez obszar Miasta Ząbki.

ZAMIESZCZAMY TREŚĆ WIADOMOŚCI O NOMINACJI:

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że produkt zgłoszony przez Państwa do XXXIV edycji Konkursu „Teraz Polska” – bezemisyjne źródło ciepła składające się z magazynu energii cieplnej pochodzącej ze zlewni ścieków i kolektorów gruntowych wykorzystujące system transportu ciepła specjalistycznym mobilnym magazynem energii – otrzymał nominację do Godła „Teraz Polska”. W załączeniu przesyłam dyplom potwierdzający nominację.

Poniżej przesyłam kilka informacji, związanych z dalszym przebiegiem Konkursu.

W tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” rekomendację ekspertów a tym samym nominację do Godła „Teraz Polska” uzyskało 46 zgłoszeń (w tym 30 produktów, 4 innowacje i 12 usług). Zgodnie z regulaminem Konkursu spośród nominowanych zgłoszeń Kapituła Konkursu „Teraz Polska” dokona wyboru maksymalnie 25 Laureatów (sposób głosowania nad wyborem Laureatów jest opisany w regulaminie Konkursu – str. 16-17).

[…]

Serdecznie gratuluję Państwu uzyskania nominacji w Konkursie „Teraz Polska”. Jest ona potwierdzeniem wysokiej jakości zgłoszonego produktu oraz poświadcza spełnienie przez Państwa wymogów otrzymania Godła „Teraz Polska”.

W związku z przyznaną nominacją przysługuje Państwu prawo zamieszczania w materiałach dotyczących nominowanego produktu informacji: Produkt nominowany do Godła „Teraz Polska” – bez używania znaku graficznego „Teraz Polska”. Mogą Państwo również wykorzystywać przesłany dyplom.

W imieniu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego życzę, by Państwa firma znalazła się w gronie Laureatów tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska”.

Pozdrawiam
Michał Lipiński
Członek Zarządu, Dyrektor Konkursu „Teraz Polska”
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
ul. Górskiego 1, 00-033 Warszawa