Młodzież z LO Pilecki w PWiK

W dniu dzisiejszym (5 czerwca 2023) odwiedziła nas jedna z klas Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Pileckiego w Ząbkach.Uczniowie uczestniczyli w wykładzie nt. przedsiębiorczości prowadzonym przez Prezesa PWiK w Ząbkach – pana Janusza Tomasza Czarnogórskiego.Młodzież w trakcie wykładu zadawała sporo ciekawych pytań, które wykazują duże zainteresowanie tematyką biznesu i zarządzania.Prezes był pod ostrzałem dociekliwych pytań dotyczących zarówno z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i problemów z nią związanych, pozyskiwania środków na inwestycje czy osobistych – jak walczy ze stresem, jak godzi pracę z życiem prywatnym i jakie wskazówki dałby młodym przedsiębiorcom którzy chcieliby założyć własny biznes.
Na koniec uczniowie zwiedzili nowoczesną stację uzdatniania wody – gdzie furorę zrobił biomonitoring wody z małżami, a także basen wód popłucznych z rybami!
Dziękujemy nauczycielowi przedmiotu Pani Marii Sobczyk.

.

.
.

2 maja PWiK będzie niecznny

2 maja 2023 PWiK w Ząbkach będzie nieczynny – zapraszamy w dniu 13 maja (sobota) w godzinach 7:00 – 15:00

Dofinansowanie na budowę SUW „Południe” PODPISANE!

20 kwietnia 2023 r. Prezes Zarządu PWiK w Ząbkach podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na dofinansowanie w postaci pożyczki na budowę SUW „Południe”. Nowopowstały budynek stacji uzdatniania wody umożliwi zamontowanie w nim  urządzeń uzdatniających wodę surową oraz tłoczących wodę uzdatnioną do istniejącej sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie obejmie również montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego i instalacji fotowoltaicznej produkującej prąd elektryczny w 100% na potrzeby SUW. Budynek stacji będzie ogrzewany przy pomocy układu pomp ciepła zasilanych w maksymalnie możliwym stopniu z paneli PV. Zaplanowano również dostawę i montaż na SUW automatycznej paczkowarki wody pitnej dla zapewnienia bezpieczeństwa dystrybucji wody w przypadku awarii sieci wodociągowej lub innej sytuacji kryzysowej.

Dzięki wsparciu Pani Burmistrz Małgorzaty Zyśk otrzymaliśmy z programu rządowego dotację w kwocie 5 300 000.

Informacja o podpisaniu umowy znajduje się na stronie WWW NFOŚiGW

Poniżej przedstawiamy wizualizację budynków Stacji

 

Wesołego Alleluja od PWiK

Przyjmijcie od naszego Zespołu Życzenia Wielkanocne:

 

Zmiana godzin pracy piątek i sobota

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 07.04.2023 r. (piątek) BIURO OBSŁUGI KLIENTA oraz KASA będą czynne w godzinach 7:00 – 14:00.

Jednorazowej zmianie ulegają również godziny pracy Zlewni nieczystości płynnych:
– w dniu 07.04.2023 r. (piątek) zlewnia będzie czynna w godz. 6:00 – 18:00
– w dniu 08.04.2023 r. (sobota) zlewnia będzie czynna w godz. 6:00 – 14:00

Za utrudnienia przepraszamy.

PWiK w Ząbkach kontynuuje działa PROEKO

Nasze przedsiębiorstwo na własnych obiektach właśnie uruchamia kolejne farmy fotowoltaiczne, a do ogrzewania pomieszczeń nowoczesne pompy ciepła!

I to nie koniec – w planach są kolejne realizacje.

.

Nowoczesna kotłownia z pompami ciepła

.

.

.

.

.

Artykuł o budowie SUW POŁUDNIE

Szanowni Państwo, polecamy lekturę najnowszego numeru „Moja Gazeta Regionalna” nr 6(415) z 23 marca 2023.

Już na pierwszej stronie znajdziecie Państwo artykuł pt. „Nowy SUW zapewni miastu Ząbki bezpieczeństwo dostaw i jakości wody”.

Zapraszamy do lektury.

Gazeta w wersji online dostępna jest pod adresem:
http://regionalna.waw.pl/wp-content/uploads/2023/03/MGR_6415_marzec_2023B.pdf

 

 

 

Informacja dla posiadaczy podliczników wody

Uwaga! Pamiętajmy o obowiązkowej legalizacji podliczników wody!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. przypomina Odbiorcom usług o obowiązku wymiany podlicznika ogrodowego, który nie posiada ważnej cechy legalizacyjnej.

Wszystkie podliczniki, które nie posiadają ważnej cechy legalizacyjnej nie będą uwzględnianie podczas rozliczenia za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

Jednocześnie przypominamy:

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 22 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 759) wodomierze powinny być legalizowane, co 5 lat.

Przypominamy, że upłynięcie okresu legalizacji, zerwanie plomb, uszkodzenie wodomierza-podlicznika, będzie podstawą do zaprzestania rozliczania zużycia wody traconej bezpowrotnie.

Wodomierze powinny być zgłaszane do ponownej legalizacji m.in.:

– jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach − nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej.

– jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach − nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej.

– po każdej naprawie.

– po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie wymiany przedmiotowego wodomierza, a następnie zgłoszenie tego faktu do PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. w celu jego oplombowania.

Informację należy przekazać do Spółki w ciągu 14 dni od daty wymiany wodomierza odliczającego, na formularzu dostępnym na naszej stronie internetowej http://bip.pwikzabki.pl/artykuly/58/centrum-dokumentow za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: bok@pwikzabki.pl
  • poczty tradycyjnej/przesyłki kurierskiej na adres PWiK w Ząbkach Sp. z o.o.
    ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki;
  • telefonicznie (22 781 68 18 wew. 256,258,101,146).
  • Odczyty wodomierzy odliczających ilość wody zużywanej bezpowrotnie (np. do podlewania zieleni) wyłącznie z ważną cechą legalizacyjną należy podawać osobiście na początek i koniec okresu wegetacji roślin, tj. 15 kwietnia i 15 września.
  • Formularz

Usługa plombowania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej jest usługą komercyjną poza usługą taryfową i podlega opłacie, zgodnie z Uchwałą 16/2020 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. z dnia 13 października 2020r. w sprawie cennika usług komercyjnych jest dostępna na naszej stronie internetowej: http://pwikzabki.pl/wp-content/uploads/2020/10/20201013-Uchwala-nr-16-ws-cennika-uslug-komercyjnych.pdf

Dostawca usług nie ma obowiązku informowania Odbiorcy Usług o utracie ważności cechy legalizacyjnej wodomierza odliczającego.

Mapy sieci wod-kan dostępne dla mieszkańców

Drodzy mieszkańcy Miasta Ząbki,

informujemy, że zakończyliśmy wdrożenie w naszym przedsiębiorstwie nowego Systemu Informacji Przestrzennej, tzw. Systemu GIS.

System umożliwia nam precyzyjne prowadzenie cyfrowej inwentaryzacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej naszego miasta.

W GIS’ie mamy zinwentaryzowaną całą naszą stale rozbudowywaną sieć, na którą składa się ponad 95 kilometrów przewodów wodociągowych (co stanowi uzbrojenie 95% systemu drogowego naszego miasta) oraz ponad 94 kilometry rur kanalizacyjnych (co stanowi skanalizowanie 94% systemu drogowego miasta).

To co jednak najważniejsze dla Państwa, to fakt, że na naszej stronie internetowej pod adresem http://pwikzabki.pl udostępniliśmy część tych informacji w formie aktywnych map dostępnych on-line 24 godziny na dobę!

.

.

Każdy mieszkaniec czy inwestor może samodzielnie o dowolnej porze sprawdzić gdzie poprowadzone są sieci wodociągowa oraz kanalizacyjna – czy dana działka/posesja posiada przyłącza oraz czy w przypadku działki nieuzbrojonej w pobliżu znajduje się wybudowana sieć.

Również służby ratunkowe – w szczególności Straż Pożarna – mogą korzystać z naszej mapy z naniesionym systemem hydrantów.

Obydwie mapy posiadają aktywną wyszukiwarkę po adresach oraz opcję informacji o rodzaju przyłącza i jego średnicy.

Mamy nadzieję, że korzystanie z naszych map będzie dla Państwa przyjazne, ponieważ szczególnie przywiązywaliśmy wagę do opracowania ich w sposób intuicyjny i wygodny dla użytkownika końcowego.

Zespół PWiK w Ząbkach

.

.

.

Umowa na SUW „Południe” podpisana

W dniu 24.01.2023 r. w siedzibie PWiK w Ząbkach nastąpiło podpisanie umowy na  budowę Stacji Uzdatniania Wody „Południe”.

Z ramienia przedsiębiorstwa umowę podpisał Prezes PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. Pan Janusz Tomasz Czarnogórski w obecności Burmistrza Miasta Ząbki Pani Małgorzaty Zyśk, a z ramienia Wykonawcy – firmy Inżynieria Rzeszów S.A. umowę podpisali Pan Prezes Grzegorz Król i Członek Zarządu Pan Marcin Sternik.

Na to przedsięwzięcie Przedsiębiorstwo otrzymało dotację przekazaną przez Miasto Ząbki w wysokości 5,3 mln zł, a na resztę wystąpiło o wsparcie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 24,5 mln zł brutto. Czas realizacji inwestycji to 12 miesięcy.

Będzie to już trzeci, nowoczesny SUW w Ząbkach. Zapewni całkowite bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pod względem jakościowym i ilościowym, a w perspektywie kolejnej taryfy – dalsze, sukcesywne obniżanie ceny za wodę – co jest od lat priorytetem spółki.

.

.

.

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022