Zarząd Spółki

Janusz Tomasz Czarnogórski – Prezes Zarządu

Rodowity mieszkaniec Tłuszcza. Z wykształcenia nauczyciel – pracował  jako nauczyciel oraz zastępca i dyrektor szkoły. Ukończył podyplomowo zarządzanie i marketing, a także kursy i szkolenia dotyczące oświaty, środków unijnych, samorządu lokalnego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Był zastępcą burmistrza Tłuszcza, oraz przez dwie kadencje sprawował mandat radnego Powiatu Wołomińskiego. Pracując w Urzędzie Miejskim w Wołominie był odpowiedzialny za proces przekształcania zakładu budżetowego w spółkę komunalną. Po jej powołaniu – od 2012 r. pełnił w niej funkcję Członka Zarządu. Zajmował się m.in. pozyskiwaniem środków zewnętrznych i zamówieniami publicznymi. Społecznie jest członkiem założycielem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej (program LEADER), w którym pełni funkcję przewodniczącego Rady.

W wolnym czasie interesuje się historią, Unią Europejską, programami strukturalnymi, odnawialnymi źródłami energii i gastronomią.

Rada Nadzorcza Spółki

Tomasz Błażej – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Ryciak – Zastępca Przewodniczącego

Aneta Cwynar – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Pietrzak – Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie wspólników Spółki

Funkcję zgromadzenia wspólników PWiK w Ząbkach sp. z o.o.
wykonuje jednoosobowo Burmistrz Miasta Ząbki.