Ząbki posiadają stałe, bezawaryjne źródła czystej i zdrowej, uzdatnianej wody, w ilościach które zaspokajają obecne potrzeby całego miasta. Woda z ujęć studziennych, charakteryzuje się stabilnym składem mikrobiologicznym i chemicznym, w związku z tym nie przewidujemy konieczności stosowania stałego procesu jej dezynfekcji, tzn. że nie stosujemy np. chlorowania wody.