• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Kontakt

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

  ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki

  NIP: 125-151-67-82

  REGON: 141684012

  KRS: 0000321312


  KONTO BANKOWE

  Bank Pekao S.A. konto nr:
  39 1240 1053 1111 0010 6426 7372


  KONTAKT:  tel.: (22) 7 816 816 i (22) 7 816 818

   fax: (22) 69 00 490


  TELEFONY ALARMOWE / AWARIA

  kom. 501 651 198 (całodobowo)

  kom. 601 975 562 (08:00 – 16:00)


   SEKRETARIAT tel. wew. 259
  e-mail: sekretariat@pwikzabki.pl


  BIURO OBSŁUGI KLIENTA czynne:

  w poniedziałki 10:00-18:00

  od wtorku do czwartku 8:00-16:00

  w piątki 7:00 – 15:00

  e-mail: bok@pwikzabki.pl


  Faktury z odczytu wodomierzy tel. wew. 258

  e-mail: fakturyzodczytow@pwikzabki.pl

  Faktury dotyczące zlewni, ryczałtów, wspólnot mieszkaniowych – tel. wew. 100

  e-mail: faktury@pwikzabki.pl

  Umowy na dostawę wody,  na odbiór ścieków tel. wew. 146

  e-mail: umowy@pwikzabki.pl

  Przyłączenia do sieci wod-kan, warunki techniczne, uzgadnianie projektów tel. wew. 306

  e-mail: warunki@pwikzabki.pl


  ZAKŁAD EKSPLOATACJI SIECI

  Dział wod-kan tel. wew. 136

  e-mail: eksploatacja@pwikzabki.pl

  Inwestycje, sieci wod-kan tel. wew. 138

  e-mail: projekty@pwikzabki.pl

  e-mail: inwestycje@pwikzabki.pl

  Odczyty wodomierzy/legalizacja tel. wew. 306

  e-mail: inkasent@pwikzabki.pl


  Gospodarka pojazdami i maszynami tel. wew. 304

  e-mail: administracja@pwikzabki.pl


  PRZETARGI tel. wew. 111

  e-mail: przetargi@pwikzabki.pl


  KSIĘGOWOŚĆ tel. wew. 140

  e-mail: ksiegowosc@pwikzabki.pl

  Windykacja należności tel. wew. 139 i 135

  e-mail: windykacja@pwikzabki.pl


  KASA tel. wew. 257; czynna:

  w poniedziałki 10:00-18:00

  od wtorku do czwartku 8:00-15:00

  w piątki 7:00 – 15:00


  HELP DESK e-BOK
  email: ebok@pwikzabki.pl
  tel. 22 7 816 816 wew. 111

  HELP DESK ePUAP
  email: epuap@pwikzabki.pl


  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023