Ile kosztują woda i ścieki

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

na okres od 20.07.2021 r. do 20.07.2024 r.

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o. o. informuje, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.70.133.2021/4 z dnia 17 czerwca 2021 r. zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki.

Nowa Taryfa wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2021 r. i obowiązywać będzie do dnia 20 lipca 2024 r.

W załączeniu przedstawiamy Państwu tabele z cenami i stawkami opłat[1].

Z poważaniem
Janusz Tomasz Czarnogórski
Prezes PWiK w Ząbkach

[1] Do wszystkich stawek dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022