• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Faktury i płatności

  Płatności za nasze usługi można regulować na kilka sposobów:


  Przelewem na konto bankowe

  NOWY rachunek bankowy

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

  ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki

  Bank Pekao S.A. konto nr:
  39 1240 1053 1111 0010 6426 7372

  Dotychczasowy rachunek bankowy
  nr 61 1030 1016 0000 0000 9291 2019
  w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
  zostanie zamknięty z dniem 31.01.2021 r.


  Opłacając w punktach obsługi finansowej
  oraz pozostałych placówkach Poczty Polskiej

  Wykonanie takiej operacji może wiązać się z naliczeniem prowizji.


  Płacąc osobiście w punkcie kasowym naszej Spółki

  Operacje są bezprowizyjne. Punkt jest do Państwa dyspozycji w godzinach:

   –  w poniedziałki 10:00-18:00

  – od wtorku do czwartku 8:00-15:00

   –  w piątki 7:00-15:00


  Warto pamiętać:

  Odbiorca usług dokonuje zapłaty otrzymanej faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków w terminie wskazanym na fakturze, pod rygorem naliczania odsetek za zwłokę.
  Reklamacja nie zwalnia kontrahenta od terminowej zapłaty faktury.

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023