Faktury i płatności

Płatności za nasze usługi można regulować na kilka sposobów:


Przelewem na konto bankowe

NOWY rachunek bankowy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki

Bank Pekao S.A. konto nr:
39 1240 1053 1111 0010 6426 7372

Dotychczasowy rachunek bankowy
nr 61 1030 1016 0000 0000 9291 2019
w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
zostanie zamknięty z dniem 31.01.2021 r.


Opłacając w punktach obsługi finansowej
oraz pozostałych placówkach Poczty Polskiej

Wykonanie takiej operacji może wiązać się z naliczeniem prowizji.


Płacąc osobiście w punkcie kasowym naszej Spółki

Operacje są bezprowizyjne. Punkt jest do Państwa dyspozycji w godzinach:

 –  w poniedziałki 10:00-18:00

– od wtorku do czwartku 8:00-15:00

 –  w piątki 7:00-15:00


Warto pamiętać:

Odbiorca usług dokonuje zapłaty otrzymanej faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków w terminie wskazanym na fakturze, pod rygorem naliczania odsetek za zwłokę.
Reklamacja nie zwalnia kontrahenta od terminowej zapłaty faktury.

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022