Centrum dokumentów

AKTUALNE wzory formularzy i wniosków oraz regulaminy znajdują się na stronie BIP Przedsiębiorstwa
pod adresem
BIP.PWIKZABKI.PL

Archiwalna lista dokumentów (przed wrześniem 2022):

Dla mieszkańcalink
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki obowiązujący od dnia 29 stycznia 2019 r.pobierz
Warunki dla przepływomierzy ściekówpobierz
Regulamin odpłatnego nabywania własności urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnychpobierz
Załączniki do regulaminu odpłatnego nabywania własności urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do siecipobierz
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ściekówpobierz
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościąpobierz
Wzór umowy na dostawę wody i odbiór ściekówpobierz
Regulamin korzystania z Systemu e-BOKpobierz
Rejestracja w Systemie e-BOK i/lub e-fakturypobierz
Rezygnacja z korzystania z Systemu e-BOK i/lub e-fakturypobierz
Wykazy geodetów, projektantów i wykonawcówlink
Zgłoszenie podlicznika na potrzeby rozliczenia wody gospodarczejpobierz
Zlecenie zainstalowania podlicznika ogrodowegopobierz
Zlecenie o napełnienie pojemnika/basenu z hydrantupobierz
Regulamin akcji WODOCIĄGOWE STOP SMOGpobierz
  
Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022