• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Ankieta2019

  Na jakich warunkach zgodziłbym się dobrowolnie opomiarkować własne ujęcie wody?

  Jakie argumenty z niżej podanych skłonny byłbym zaakceptować pod warunkiem, że koszt przedsięwzięcia zostałby pokryty przez PWiK Ząbki?

  Płeć respondenta:

  Wiek respondenta:

  Warunki i możliwości:


  Uwaga:

  Należy zakreślić co najmniej jedną możliwość z niżej podanych
  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi),
  lub w punkcie 15 podać własną propozycję.

  15 - Proszę ewentualnie podać swoją propozycję warunku dobrowolnego opomiarowania własnego ujęcia wody:

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023