• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Dofinansowania NFOŚiGW

  BUDOWA BEZEMISYJNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z MAGAZYNU ENERGII CIEPLNEJ POCHODZĄCEJ ZE ZLEWNI ŚCIEKÓW I KOLEKTORÓW GRUNTOWYCH, WYKORZYSTUJĄCEGO SYSTEM TRANSPORTU CIEPŁA SPECJALISTYCZNYM MOBILNYM MAGAZYNEM ENERGII DO PUNKTÓW ODBIORU

  data podpisania umowy: 8 grudnia 2022 r.

  Na inwestycję pozyskaliśmy pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Wartość przedsięwzięcia: 14 381 500,00 PLN

  Pożyczka NFOŚiGW: 12 224 274,00 PLN


  ZINTEGROWANY SYSTEM MONITORINGU INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ MIASTA ZĄBKI

  tzw. PROGRAM SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych
  data podpisania umowy: 27 sierpnia 2019 r.

  Na inwestycję pozyskaliśmy dotację
  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Wartość przedsięwzięcia: 2 309 405,00 PLN

  Dotacja NFOŚiGW: 942 255,00 PLN

  czytaj artykuł o dofinansowaniu

  projekt tabliczki


  BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
  UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  NA TERENIE SUW „DREWNICA” w ZĄBKACH

  DZIAŁKA 1/4 Obr. 0007-01-07 ZĄBKI
  data podpisania umowy: 24 stycznia 2019 r.

  Na inwestycję pozyskaliśmy pożyczkę i dotację
  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Uroczyste otwarcie budynku administracyjno-gospodarczego
  odbyło się w dniu 04.10.2019 r.


  RENOWACJA KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ NOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH ORAZ STACJĄ UZDATNIANIA WODY „DREWNICA” W ZĄBKACH

  data podpisania umowy:

  Na inwestycję pozyskaliśmy pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Wartość przedsięwzięcia: 15 438 039,00 PLN

  Pożyczka NFOŚiGW: 15 438 039,00 PLN

  Z kwoty pożyczki na SUW przypadło 6 956 493,41

  Uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody „DREWNICA”
  odbyło się w dniu 13.06.2017 r.

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023