• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Mały SUW „Gazomontaż” uruchomiony

  Drodzy Mieszkańcy Miasto Ząbki,
  .
  chcielibyśmy Was poinformować, że zakończono prace związane z modernizacją małej Stacji Uzdatniania Wody na działce przy ul. Powstańców 2C na terenie dawnego „Gazomontażu”.
  .
  Zakres prac obejmował roboty montażowe w budynku, w tym zostały zamontowane filtry ciśnieniowe odżelaziająco-odmanganiające z przewodami technologicznymi, pompami sieciowymi i zestawem hydroforowym oraz instalacją elektryczną i sterującą. Poza budynkiem zamontowano pompy głębinowe w ujęciach, zbiornik retencyjny wody uzdatnionej i przewody wodociągowe oraz kanalizację technologiczną z odstojnika popłuczyn.
  .
  Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody uzdatnionej oraz stosownych pozwoleń w styczniu 2022 roku włączono Stację Uzdatniania do sieci wodociągowej miasta Ząbki.
  .
  Dziennie stacja produkuje 400 m3 wody, co zapewnia zaopatrzenie około 4 000 mieszkańców naszego miasta.
  Pobierana ze studni głębinowych woda jest napowietrzana i uzdatniana na naturalnych złożach mineralnych bez użycia innych środków, co zapewnia jej dobre walory smakowe.
  Cieszymy się, że nasza ząbkowska woda „Drewniczanka” (R)  zaczyna docierać do coraz większej liczby mieszkańców w południowej części miasta.
  Mamy nadzieję, że dzięki Niej do czasu uruchomienia nowej Stacji Uzdatniania Wody SUW Południe, woda dla mieszkańców Ząbek będzie dostarczana bez żadnych zakłóceń.
  .
  .
  .
  .
  .
  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023