• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  NOWY numer rachunku bankowego

  NOWY rachunek bankowy PWiK w Ząbkach Sp. z o.o:

  Bank Pekao S.A. konto nr:
  39 1240 1053 1111 0010 6426 7372

  Dotychczasowy rachunek bankowy
  nr 61 1030 1016 0000 0000 9291 2019
  w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
  zostanie zamknięty z dniem 31.01.2021 r.

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023