• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Porozumienie podpisane

  W dniu 15 września 2016 r. w gabinecie Burmistrza Miasta Ząbki Pana Roberta Perkowskiego, nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy PGK w Ząbkach Sp. z o.o. a PWiK w Zielonce Sp.z o.o.
  Umowa na odprowadzanie ścieków z terenu Miasta Zielonka do sieci kanalizacyjnej Miasta Ząbki, reguluje warunki świadczenia usługi odprowadzania ścieków,  prawa i obowiązki stron umowy, maksymalne poziomy zanieczyszczeń w ściekach oraz określa metodę kalkulacji ceny usługi odbioru ścieków w przyszłości. Umowa w sposób definitywny kończy również wieloletni spór pomiędzy obiema spółkami i daje realne podstawy prawne do kontynuowania w najbliższych latach współpracy na zasadach satysfakcjonujących obie spółki.

  Umowę podpisali Prezesi obydwu Spółek, Panowie Janusz Lewicki oraz Janusz Tomasz Czarnogórski.

  Swój wkład w doprowadzeniu do podpisania porozumienia miał również poprzedni Prezes PGK – Pan Piotr Uściński.

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023