• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Ponowna prośba dotycząca poboru wody

  Drodzy Mieszkańcy Ząbek.

  W związku z obniżonym ciśnieniem wody na zasilaniu ząbkowskiej sieci wodociągowej z sieci MPWiK Warszawa, wynikającym z wysokich temperatur i zwiększonego poboru wody w godzinach wieczornych, prosimy o oszczędny pobór wody do nawadniania terenów zielonych w tym okresie.

  Administratorów budynków wielorodzinnych prosimy o informowanie lokatorów o możliwości występowania  obniżonego ciśnienie wody w godzinach wieczornych lub nawet chwilowego jej braku na wyższych piętrach. Sytuacja ta jest niezależna od PGK w Ząbkach, a powodem jest wyłącznie  obniżone ciśnienie wody dostarczanej do nas z Warszawy.

  Informujemy jednocześnie, że od kilku lat prowadzimy wspólnie z Urzędem Miasta Ząbki prace, które mają zaradzić temu niekorzystnemu zjawisku – budujemy w Ząbkach naszą własną Stację Uzdatniania Wody "Drewnica". Obecnie inwestycja jest na etapie przygotowania instalacji wodnej do badań technicznych i odbioru końcowego. Jednocześnie trwa budowa drogi dojazdowej, oraz podłączanie magistrali wodociągowej i przyłącza energetycznego do stacji. Aktualny stopień zaawansowania prac daje nam realną nadzieję na to, że po oddaniu do użytku na wiosnę SUW-u "Drewnica", latem 2017 roku w Państwa kranach będzie silnym strumieniem płynęła nasza własna ząbkowska woda, niezależnie od piętra, na którym mieszkacie.
   

  Z poważaniem
  Zespół PGK

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023