PGK obniża ceny

Zgodnie z zapowiedziami PGK w Ząbkach kontynuuje politykę obniżania cen usług.  4 sierpnia b.r. Rada Miasta Ząbki przyjęła Uchwałę określającą nowe niższe opłaty za wodę i ścieki obowiązujące od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017 r. Obniżeniu uległy także comiesięczne opłaty abonamentowe za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Szczegółowy wykaz taryf obowiązujących od 1 września znajduje się w Uchwale (link do pobrania Uchwały).

Jednocześnie informujemy, że kolejnych obniżek cen wody możecie spodziewać się Państwo już w nadchodzącym roku, po oddaniu do użytku Stacji Uzdatniania Wody „DREWNICA” w Ząbkach, która oprócz uniezależnienia się od dostawcy zewnętrznego pozwoli nam poprawić ciśnienie wody w ząbkowskiej sieci wodociągowej.

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022