• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Wodociągów Polskich

  IGWP

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach jest od 2013 roku członkiem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

  W dniu 10 czerwca b.r. odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGWP, w którym reprezentując nasze przedsiębiorstwo brał udział Prezes PGK – Janusz Tomasz Czarnogróski.

  IGWP

  Gośćmi Zgromadzenia byli Barbara Baka Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Programów Infrastrukturalnych z Ministerstwa Rozwoju oraz Krystian Szczepański – Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

  Omawiali Oni  szczegóły dedykowanego dla przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz warunków spełniających kryteria udziału w konkursach. Ponadto  poruszone zostały tematy dotyczące zmian legislacyjnych dla branży wod-kan, w tym projektu Prawa Wodnego.

  Udzielono absolutorium Radzie Izby, Prezesowi oraz Komisji Rewizyjnej i przyjęto plan finansowy na 2016 r. Podjęto Uchwały oraz przyjęto wnioski do realizacji:

  1. Upoważnienie Prezesa i Rady do kontynuowania intensywnych kontaktów z organami państwowymi, mającymi na celu uzyskanie jak najlepszych rozwiązań dla branży w procesie legislacyjnym.
  2. Wzmocnienie bieżącej informacji Izby o zmianach w dziedzinie legislacji.
  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023