Aktualny rachunek bankowy

Aktualny rachunek bankowy

Szanowni Klienci,
Informujemy o zmianie rachunku bankowego PGK w Ząbkach!

Aktualny rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A. konto nr 39 1240 1053 1111 0010 6426 7372

Zmiana rachunku nastąpiła w związku z zawieszeniem z dniem 21.11.2015 r. działalności Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Dotychczasowe konto jest nieaktywne!
Wpłaty prosimy dokonywać na powyżej wskazany rachunek Banku Pekao S.A.

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022