Usługi

Cennik usług komercyjnych PWiK w Ząbkach Sp. z o.o.


Odbieranie nieczystości płynnych (zlewnia ścieków):

– 10,00 zł /m3 + VAT (8%)  (stawka podstawowa – T 0);

– 100 zł – kaucja za identyfikator na punkcie zlewnym;

– 218,73 zł + VAT – opłatę za ponowne uruchomienie identyfikatora na punkcie zlewnym.


Montaż wodomierzy dodatkowych wraz z instalacją radiowego systemu odczytu*:

– wymiana wodomierza dodatkowego DN 15 – 147,00 zł + VAT;

– instalacja radiowego systemu odczytu – 155,00 zł + VAT;

– wymiana zaworu kulowego za wodomierzem głównym – 22,00 zł + VAT;

– wymiana zaworu kulowego przy wodomierzu dodatkowym – 22,00 zł + VAT;

*montaż wodomierzy głównych jest bezpłatny.


Tu znajdziesz listę firm świadczących usługi geodezyjne, projektowe oraz budowy  

przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Ząbki:
Wykaz geodetów
Wykaz projektantów przyłączy
Wykaz wykonawców przyłączy

Wykaz firm ma charakter przykładowy. PWiK nie wymaga skorzystania z usług z firm wskazanych w wykazie. Każdy inny podmiot gospodarczy świadczący niżej wymienione usługi ma prawo zwrócić się do PWiK z wnioskiem o dopisanie do wykazu.

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2020