Faktury i płatności

Płatności za nasze usługi można regulować na kilka sposobów:


Przelewem na konto bankowe

aktualny rachunek bankowy obowiązujący od 1 września 2016 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 2, 05-091 Ząbki

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

61 1030 1016 0000 0000 9291 2019


Opłacając na poczcie lub punktach obsługi finansowej

Wykonanie takiej operacji może wiązać się z naliczeniem prowizji.


Płacąc osobiście w punkcie kasowym naszej Spółki

Operacje są bezprowizyjne. Punkt jest do Państwa dyspozycji w godzinach:

 –  w poniedziałki 10:00-18:00

– od wtorku do czwartku 8:00-15:00

 –  w piątki 7:00-15:00


Warto pamiętać:

Odbiorca usług dokonuje zapłaty otrzymanej faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków w terminie wskazanym na fakturze, pod rygorem naliczania odsetek za zwłokę.
Reklamacja nie zwalnia kontrahenta od terminowej zapłaty faktury.

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2019