• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Centrum dokumentów

  AKTUALNE wzory formularzy i wniosków oraz regulaminy znajdują się na stronie BIP Przedsiębiorstwa
  pod adresem
  BIP.PWIKZABKI.PL

  Archiwalna lista dokumentów (przed wrześniem 2022):

  Dla mieszkańcalink
  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki obowiązujący od dnia 29 stycznia 2019 r.pobierz
  Warunki dla przepływomierzy ściekówpobierz
  Regulamin odpłatnego nabywania własności urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnychpobierz
  Załączniki do regulaminu odpłatnego nabywania własności urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych pobierz
  Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do siecipobierz
  Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ściekówpobierz
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościąpobierz
  Wzór umowy na dostawę wody i odbiór ściekówpobierz
  Regulamin korzystania z Systemu e-BOKpobierz
  Rejestracja w Systemie e-BOK i/lub e-fakturypobierz
  Rezygnacja z korzystania z Systemu e-BOK i/lub e-fakturypobierz
  Wykazy geodetów, projektantów i wykonawcówlink
  Zgłoszenie podlicznika na potrzeby rozliczenia wody gospodarczejpobierz
  Zlecenie zainstalowania podlicznika ogrodowegopobierz
  Zlecenie o napełnienie pojemnika/basenu z hydrantupobierz
  Regulamin akcji WODOCIĄGOWE STOP SMOGpobierz
    
  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023