Centrum dokumentów

Dla mieszkańca Plik
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki obowiązujący od dnia 29 stycznia 2019 r. pobierz
Warunki dla przepływomierzy ścieków pobierz
Zasady wykupu urządzeń wod-kan przez PWiK od osób trzecich pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci pobierz
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków pobierz
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością pobierz
Wzór umowy na dostawę wody i odbiór ścieków pobierz
Regulamin korzystania z Systemu e-BOK pobierz
Rejestracja w Systemie e-BOK i/lub e-faktury pobierz
Rezygnacja z korzystania z Systemu e-BOK i/lub e-faktury pobierz
Wykazy geodetów, projektantów i wykonawców link
Zgłoszenie podlicznika na potrzeby rozliczenia wody gospodarczej pobierz
Zlecenie zainstalowania podlicznika ogrodowego pobierz
Zlecenie o napełnienie pojemnika/basenu z hydrantu pobierz
Regulamin akcji WODOCIĄGOWE STOP SMOG pobierz
Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2021