Ankieta ujęcia własne

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o. o. zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej opomiarowania ujęcia wody własnej.

 

Z poważaniem

Janusz Tomasz Czarnogórski
Prezes Zarządu

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022