• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Badanie2018

  BADANIE JAKOŚCI USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PWiK W ZĄBKACH
  W poniższych pytaniach prosimy o zaznaczenie pola przy odpowiedzi, którą Pan/i wybiera.

  Ankieta jest anonimowa.

  1. Jak Pan/i ocenia jakość usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo a związanych z:

  a) ciągłością i niezawodnością świadczonych usług wodociągowych, w tym obsługą techniczną przyłączy i urządzeń pomiarowych (usuwaniu awarii, montażem wodomierza, itp.)?

  b) ciągłością i niezawodnością świadczonych usług kanalizacyjnych, w tym obsługą techniczną przyłączy (udrażnianiem sieci, itp.)?

  c) obsługą w Biurze Obsługi Klienta (wystawianie faktur, zawieranie umów)?

  2. Jak ocenia Pan/i jakość dostarczanej wody?

  3. Czy kiedykolwiek zmuszony/a był/a Pan/i złożyć reklamację usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo?

  4. Jeśli TAK, to czy Pan/i reklamacja została rozpoznana zgodnie z wnioskiem?

  5. Jak Pan/i ocenia kontakty z pracownikiem odczytującym wodomierz (Inkasentem)?

  6. Czy korzystał/a Pan/i ze strony internetowej Przedsiębiorstwa?

  Jeśli TAK, to prosimy o podanie w jakim celu?

  7. Jakie informacje według Pana/i powinny być umieszczane na stronie internetowej Przedsiębiorstwa?

  8. Czy skorzystałby/skorzystałaby Pan/i z "polecenia zapłaty" gdyby Przedsiębiorstwo zaoferowało możliwość takiego regulowania należności?

  9. Czy jest jakaś kwestia dotycząca świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług, która nie została zadana w ankiecie, a którą chce Pan/i poruszyć?

  Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023