Ankieta2019

Na jakich warunkach zgodziłbym się dobrowolnie opomiarkować własne ujęcie wody?

Jakie argumenty z niżej podanych skłonny byłbym zaakceptować pod warunkiem, że koszt przedsięwzięcia zostałby pokryty przez PWiK Ząbki?

Płeć respondenta:

Wiek respondenta:

Warunki i możliwości:


Uwaga:

Należy zakreślić co najmniej jedną możliwość z niżej podanych
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi),
lub w punkcie 15 podać własną propozycję.

15 - Proszę ewentualnie podać swoją propozycję warunku dobrowolnego opomiarowania własnego ujęcia wody:

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022