• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Władze spółki

  Zarząd Spółki 

  Janusz Tomasz Czarnogórski – Prezes Zarządu

  Rodowity mieszkaniec Tłuszcza. Z wykształcenia nauczyciel – pracował  jako nauczyciel oraz zastępca i dyrektor szkoły. Ukończył podyplomowo zarządzanie i marketing, a także kursy i szkolenia dotyczące oświaty, środków unijnych, samorządu lokalnego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Był zastępcą burmistrza Tłuszcza, oraz przez dwie kadencje sprawował mandat radnego Powiatu Wołomińskiego. Pracując w Urzędzie Miejskim w Wołominie był odpowiedzialny za proces przekształcania zakładu budżetowego w spółkę komunalną. Po jej powołaniu – od 2012 r. pełnił w niej funkcję Członka Zarządu. Zajmował się m.in. pozyskiwaniem środków zewnętrznych i zamówieniami publicznymi. Społecznie jest członkiem założycielem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej (program LEADER), w którym pełni funkcję przewodniczącego Rady.

  W wolnym czasie interesuje się historią, Unią Europejską, programami strukturalnymi, odnawialnymi źródłami energii i gastronomią.


  Rada Nadzorcza Spółki 

  Tomasz Błażej – Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Mariusz Ryciak – Zastępca Przewodniczącego

  Aneta Cwynar – Członek Rady Nadzorczej

  Małgorzata Pietrzak – Członek Rady Nadzorczej


  Zgromadzenie wspólników Spółki  

  Funkcję zgromadzenia wspólników PWiK w Ząbkach sp. z o.o.
  wykonuje jednoosobowo Burmistrz Miasta Ząbki.

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023