• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  System AQUEDUCT
  Aqueduct – system stacjonarnego odczytu wodomierzy w technologii LoRaWaN


  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Spółka z o.o. u swoich klientów, zarówno u tych, którzy posiadają własne ujęcia wody i odprowadzają ścieki do kanalizacji sanitarnej, jak i u tych, którzy posiadają wodę miejską, montuje urządzenia pomiarowe z wbudowanymi modułami radiowymi, działającymi w technologii LoRaWAN.

  Jest to rozległa wąskopasmowa sieć dalekiego zasięgu, która została zoptymalizowana pod kątem jak najmniejszego poboru energii i jest w stanie zapewnić szybkość transmisji danych w dwóch kierunkach na poziomie od 0,3 kbps do 50 kbps. Technologia ta oferuje zasięg 2-5 km w terenie zurbanizowanym oraz do 15 km w terenie otwartym.

  PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. poprzez zamontowanie na terenie miasta stacji odbiorczo-nadawczych (tzw. bramek) buduje własną i pozbawioną opłat telekomunikacyjnych sieć LoRaWAN. Urządzenia pomiarowe bezprzewodowo komunikują się z bramkami zainstalowanymi na terenie miasta i przekazują dane pomiarowe, bramki zaś przekazują dalej informacje do aplikacji internetowej Aqueduct.

  System Aqueduct jest to stacjonarny system odczytu różnego rodzaju urządzeń pomiarowych w technologii LoRaWAN z automatyczną transmisją danych pomiarowych w trybie on-line.

  System stacjonarnego systemu odczytu urządzeń pomiarowych Aqueduct w technologii LoRaWAN jest jednym z elementów projektu Zintegrowanego Monitoringu Infrastruktury Wodociągowej Miasta Ząbki wdrażanego w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”.

  System można dalej rozwijać o inne urządzenia działające w technologii LoRaWAN, takie jak czujniki smogu, czujniki parkowania, czujniki zapełnienia koszy na odpady komunalne, czy też czujniki stopnia wypełnienia kolektora ściekowego.

  Przykład wdrożenia w Szwecji w zakresie zbiórki odpadów:
  https://www.lorawan.com.pl/smiale-wykorzystanie-lorawan-w-szwe

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o., dzięki wykorzystaniu zdalnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwiększa interaktywność i wydajność infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także podnosi świadomość mieszkańców. Spółkę śmiało można nazwać lokalnym prekursorem rozwiązań z zakresu Smart City, tym bardziej, że rozwiązanie zbudowane na własnej sieci urządzeń z własną aplikacją, jest drugą w Europie tego typu instalacją w Europie (pierwszą w Polsce).

  System Aqueduct może być wdrażany w innych spółkach wodociągowych.
  Zapraszamy do współpracy.

  Kontakt w sprawach dotyczących Systemu AQUEDUCT:
  lora@pwikzabki.pl


  PARTNERZY STRATEGICZNI PROJEKTU

  Piszą o nas:

  http://www.smart-grids.pl/technologie/2856-lora-w-pwik-w-z%C4%85bkach-%E2%80%93-skuteczny-zdalny-odczyt-wodomierzy-i-nak%C5%82adek

  https://www.lorawan.com.pl/lorawan-w-smart-metering-w-pwik-zab

  https://www.kierunekwodkan.pl/artykul,67596,innowacyjny-projekt-wodociagow-w-zabkach-przy-wsparciu-finansowym-z-nfosigw.html

  https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/innowacyjny-projekt-wodociagow-w-zabkach-ze-wsparciem-z-nfosigw,131837.html

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023