Jakość wody

Obecnie większość nieruchomości miasta Ząbki jest zaopatrywana w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w  Drewnicy. Stacja ujmuje wodę z dwóch studni głębinowych zlokalizowanych na terenie Drewnicy.

W cyklu technologicznym uzdatniania wody surowej przyjęto zastosowanie filtracji na filtrach kolejno: odżelaziających i odmanganiających, w celu usunięcia nadmiaru  zanieczyszczeń tj. związków żelaza i manganu.

Przed filtrami woda surowa za pomocą pomp głębinowych jest tłoczona do hali technologicznej, gdzie przy pomocy napowietrzania wody na  zestawie bezciśnieniowych aeratorów kaskadowych i przetrzymania wody w komorze kontaktowej następuje przeprowadzenie związków żelaza i manganu w postać zawiesiny łatwej do usunięcia na filtrach.

Po przeprowadzonej filtracji na specjalnie dobranych złożach: kwarcowym i katalitycznym, następuje usunięciu nadmiaru związków żelaza i manganu, woda jest tłoczona do zbiorników retencyjnych wody czystej a następnie do sieci miejskiej.

Badania wody:

Wyniki kwartalne badań wody ze Stacji Uzdatniania Wody DREWNICA

listopad 2019 – fizykochemia

listopad 2019 – mikroorganizmy i bakterie

sierpień 2019 – fizykochemia

sierpień 2019 – mikroorganizmy i bakterie

maj 2019 – mikroorganizmy i bakterie

luty 2019 – fizykochemia

luty 2019 – mikroorganizmy i bakterie

Wyniki miesięczne badań wody z sieci

06 listopada 2019 – ul. Orla 1, Przychodnia

06 listopada 2019 – ul. Orla 1, Przychodnia

02 października 2019 – ul. Kościelna, Szkoła Podstawowa Nr 3

02 października 2019 – ul. Szwoleżerów 104 – fizykochemia

02 października 2019 – ul. Szwoleżerów 104 – mikroorganizmy i bakterie

06 września 2019 – ul. Batorego, Studnia oligoceńska

04 września 2019 – ul. Batorego 11, Szkoła Podstawowa Nr 2

04 września 2019 – bakterie – ul. Batorego 11, Szkoła Podstawowa Nr 2

04 września 2019 – ul. Harcerska 9, Gimnazjum Nr 1

04 września 2019 – bakterie – ul. Harcerska 9, Gimnazjum Nr 1

04 września 2019 – ul. Ułańska 22

22 lipca 2019 – ul. 11-go Listopada – cz. 1

22 lipca 2019 – ul. 11-go Listopada – cz. 2

09 lipca 2019 – ul. Jana Pawła II 50a – cz. 1

09 lipca 2019 – ul. Jana Pawła II 50a – cz. 2

09 lipca 2019 – ul. Wolności 3 – cz. 1

09 lipca 2019 – ul. Wolności 3 – cz. 2

09 maja 2019 – ul. Harcerska 9, Gimnazjum Nr 1

09 maja 2019 – ul. Batorego 11, Szkoła Podstawowa Nr 2

03 kwietnia 2019 – ul. Orla 1 – Przychodnia Miejska

03 kwietnia 2019 – ul. Kościelna, Szkoła Podstawowa Nr 3

26 marca 2019 – hydrant ul. Zieleniecka

26 marca 2019 – hydrant ul. Powstańców 43

26 marca 2019 – hydrant ul. Powstańców 47

5 marca 2019 – ul. Batorego APTEKA

5 marca 2019 – ul. Jana Pawła II 50a

5 marca 2019 – ul. Ułańska 22

luty 2019 – ul. Harcerska 9, Gimnazjum nr 1

luty 2019 – ul. Wolności 3 – hurtownia ZINO

listopad 2018 – ul. Orla 1 – Przychodnia Miejska

 Wyniki przeglądowe badań wody

sierpień 2019 – SUW Drewnica studnia głębinowa

sierpień 2019 – SUW Drewnica

październik 2018 – ul. Ułańska 22 – Zakład Ślusarski

maj 2018 – SUW Drewnica

Wyniki badań dostawcy zewnętrznego

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej.

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2019