Konkurs Arch.-Urb.

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY
NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POŁOŻONEGO W ZĄBKACH, PRZY UL. POWSTAŃCÓW 2C

uwaga: w związku z pandemią Covid-19 Zarząd PWiK podjął decyzję o przedłużeniu poszczególnych terminów – nowe daty zostały podane poniżej.

Data ogłoszenia konkursu: 27 sierpnia 2020 r.

Organizator konkursu: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

Reprezentant organizatora: Robert Świątkiewicz – radca prawny
tel. (022) 7-816-816 wew. 254, e-mail: robert.swiatkiewicz@pwikzabki.pl 

Forma konkursu: otwarty, jednoetapowy


Termin zadawania pytań: 9 października 2020

Termin udzielania odpowiedzi: 16 października 2020

Termin składania dokumentów: 23 października 2020

Termin składania prac konkursowych: 2 grudnia 2020

Ogłoszenie wyników: 7 grudnia 2020 PRZESUNIĘTE na 15 grudnia!


Materiały do pobrania:

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022