KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA KONCEPCJĘ GAZOMONTAŻU

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. ogłasza:

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY
NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POŁOŻONEGO W ZĄBKACH, PRZY UL. POWSTAŃCÓW 2C

szczegóły na podstronie o konkursie

UMOWA NA MODERNIZACJĘ SUW POWSTAŃCÓW PODPISANA

Szanowni Mieszkańcy Miasta Ząbki, z przyjemnością informujemy, iż w dniu 27 sierpnia Prezes Zarządu PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. Pan Janusz Tomasz Czarnogórski, podpisał umowę z wybraną w przetargu firmą „PROJPRZEM EKO” Sp. z o.o. z Zamościa, na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Powstańców 2c w Ząbkach. Ze strony Wykonawcy umowę podpisali Prezesi Zarządu Panowie Miłosz Zabłocki oraz Jacek Merda.

Umowa została podpisana w wariancie „zaprojektuj i wybuduj”, a przypadku tego SUW’u dosłownie „zaprojektuj i zmodernizuj”. Finałem realizacji projektu będzie uzyskanie przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień i pozwoleń wodnoprawnych na użytkowanie. Warunkiem niezbędnym do odbioru robót jest zapewnienie uzdatniania wody surowej z ujęcia głębinowego do wymaganych  parametrów jakości wody zdatnej do picia przez ludzi, odpowiadającej aktualnemu Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz osiągnięcie zakładanych wydajności ujęcia.

Dzięki tej inwestycji nasze przedsiębiorstwo przywróci do pełnej sprawności starą stację znajdującą się na zakupionej działce po dawnym Gazomontażu, zwiększając w ten sposób ilość odbiorców w Ząbkach zaopatrywanych w naszą własną ząbkowską wodę.

Umowa zakłada pełną realizację zamówienia (wraz z pozwoleniami) do dnia 30 czerwca 2021 roku.

PIERWSZE W POLSCE ZAWODY SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH

Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. przy ul. Hubalczyków 1, prowadząc systematyczne prace przy należytym utrzymaniu kanałów ściekowych, dostrzega potrzebę testowania sprzętu technologicznego, służącego do usuwania zanieczyszczeń z kanałów i urządzeń kanalizacyjnych. W dniu 28 lipca br. w naszej siedzibie odbył się pierwszy Grand Prix Polski, samochodów ciśnieniowo-ssących.

Na „start” Grnad Prix przybyły trzy samochody renomowanych marek:

Zawodnik z numerem 1 – zabudowa marki HVIDTVED LARSEN dostarczony przez firmę CSK HSTC Sp. z o.o oraz Blejkan S.A.

Zawodnik z numerem 2 – zabudowa Cappellotto dostarczony przez firmę Inter Global Sp. z o.o. i Sezako Polska

Zawodnik z numerem 3 – zabudowa Keiser  dostarczony przez firmę Kanro Ltd i GSG Industria Sp. z o.o.

Potem nastąpił przejazd na ul. Słowiańską w Ząbkach, gdzie poszczególne załogi miały za zadanie przeprowadzić kompleksowe czyszczenia kolektora Z2 -DN1800, co ważne – o zamuleniu około 60%. Biorący udział w zawodach nie ukrywali, że to jedno z trudniejszych zadań, z jakim mieli do czynienia. Dzięki temu, w czasie rzeczywistym, specjalistyczne pojazdy testowane były pod kątem, wydajności czy możliwości systemu recyklingu. Wszystkie pojazdy pracowały bez zakłóceń mimo bardzo trudnego kanału, odznaczały się wysoką kulturą pracy i funkcjonalnością. Co szczególnie ważne system odzysku wody we wszystkich pojazdach okazał się odporny na zanieczyszczenia i pracował całkowicie bezawaryjnie.

Finałem zawodów był przejazd do bazy firmy GSG Industria w Warszawie, gdzie odbył się zrzut osadów: sprawdzano, w jaki sposób uwodnione są poszczególne osady, a także – ile wymaga czasu i jak w ogóle wygląda serwis poszczególnych samochodów po całym dniu pracy.

Uczestnicy oraz obserwatorzy pierwszego Grand Prix wyrazili nadzieję, że impreza nabierze charakteru cyklicznego.

Organizatorem Pierwszych w Polsce Zawodów Samochodów Specjalistycznych była Firma GSG Industria z Warszawy w obiekcie  PWiK w Ząbkach Sp. z o.o.

Prace remontowe na zlewni ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. informuje, że w dniach 8 i 9 lipca 2020 r (środa i czwartek) zlewnia będzie nieczynna z uwagi na pilne prace remontowe.
Za utrudnienia przepraszamy

Dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”

Drodzy Mieszkańcy,

1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”. Można otrzymać do 5 tys.zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe .

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż , budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych  i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

  1. a)  przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  2. b)  instalacja rozsączająca,
  3. c)  zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
  • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
  • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3  wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
  • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
  1. d)  elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Tak wyglądają przykładowe dostępne na rynku zbiorniki na deszczówkę:

  –

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie  internetowej wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

http://wfosigw.pl/otwarcie-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-moja-woda/

Tak się składa, że w/w program wpisuje się w działania Naszego Przedsiębiorstwa – polegające na walce z nielegalnymi podłączeniami wód deszczowych do systemu kanalizacyjnego PWIK Ząbki Sp. z o.o. Przypominamy, że od kilku miesięcy systematycznie badamy – poprzez zadymianie i monitoring wizyjny  – nasze sieci kanalizacyjne i stwierdzamy nielegalnie wpiętych właścicieli i współwłaścicieli posesji do instalacji kanalizacyjnej. Taki proceder jest nie zgodny z prawem.

Instalacje przydomowej retencji odciążą kanalizację i zmniejszą ryzyko podtopień, a tym samym będą chroniły Państwa mienie i dorobek  życia. W obecnym okresie  wszyscy jesteśmy świadkami anomalii pogodowych(obfitych deszczy, nawałnic, gwałtownych burz) i ludzkich tragedii, którym w ten sposób możemy przeciwdziałać.

Teraz pojawia się możliwość by właściciele posesji – mogli odłączyć się  – zbudować własne zbiorniki retencyjne i jeszcze otrzymać na to dofinansowanie.

Ze swojej strony oferujemy pomoc w doborze rozwiązań technicznych – a także wykonawstwo.

Regulacje dotyczące odprowadzenia wód deszczowych zawarte są w kilku aktach prawnych i są to m.in.:

1.Przepisy z dnia 7 lipca 1994r.,Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 08.03.2016r. z póź.zm.).

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecień 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 18.09.2015r.).

3.Przepisy z dnia 18 lipca 2001r.,Ustawy Prawo Wodne (Dz.U.2015.469 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

4.Przepisy z dnia 7 czerwca 2001r.,Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków(Dz.U.2017.328. tekst jednolity).

A tu jako ciekawostkę, prezentujemy „racjonalizatorską” instalację deszczową ząbkowskiego „pomysłowego dobromira” 😉

12 czerwca – Kasa i BOK nieczynne

Szanowni Mieszkańcy Miasto Ząbki.
Informujemy, że w dniu 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele) nasze biuro oraz kasa przy Hubalczyków 1 będą nieczynne.
W zamian za ten dzień wolny od pracy, biuro i kasa będą czynne w sobotę 20 czerwca w godzinach 7:00 – 15:00
Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostępności Systemów e-BOK i GIS

W dnach od 6 do 8 czerwca 2020 roku, w związku z awarią struktury bazy danych wystąpiła czasowa niedostępność usług e-BOK i GIS.
 
Dodatkowo w dniu 8 czerwca 2020 r. od godziny 13:00 na skutek przecięcia przez koparkę światłowodu pomiędzy Miastem Ząbki a Warszawą, pomimo przywrócenia funkcjonalności serwerów e-BOK i GIS, dostęp do tych usług jest niemożliwy.
Dostęp zostanie przywrócony automatycznie z chwilą zakończenia spawania światłowodu.

Informujemy jednocześnie, że przez cały ten czas Państwa dane były bezpieczne.
Przepraszamy za chwilowe niedogodności.

Wodociągowe STOP SMOG

Drodzy Mieszkańcy!!!

Przypominany o naszej akcji „Wodociągowe STOP SMOG”. Akcja skierowana jest dla naszych klientów, którym PWiK w Ząbkach na własnym ujęciu wody montuje urządzenia pomiarowe.

W ramach akcji, PWiK w Ząbkach przekazuje darmowe kupony na krzewy i drzewka, które poprawiają estetykę naszych ogrodów i balkonów oraz wpływają na obniżenie emisji smogu.

Aby uzyskać kupon należy umówić  się z PWiK w Ząbkach na montaż wodomierza na własnym ujęciu wody oraz podpisać nową umowę ze zmienionym sposobem rozliczania z „ryczałtu” na wodomierz. Kupony o wartości 50 zł można wykorzystać w sklepie ogrodniczym „Zielony Przystanek” na ul. Łodygowej 100 w Ząbkach.

Regulamin realizacji kuponów podarunkowych w akcji „Wodociągowe STOP SMOG” dostępny jest pod linkiem:

http://pwikzabki.pl/wp-content/uploads/2020/01/Regulamin_STOP-SMOG.pdf

Ważny komunikat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o. o. informuje,
że od dnia 4 maja 2020 r.
Punkt Kasowy oraz Punkt Obsługi Klienta
mieszczące się przy ul. Piłsudskiego 2
ZOSTAJĄ ZLIKWIDOWANE
Jednocześnie od dnia 4 maja 2020 r.
KASA oraz BIURO OBSŁUGI KLIENTA w siedzibie firmy przy ul. Hubalczyków 1
ZOSTANĄ OTWARTE dla Klientów
z zastrzeżeniem stosowania zasad bezpieczeństwa!

Życzenia – WIELKANOC 2020

Radości, która dostrzega piękno małych rzeczy,

Nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia wydają się być dalekie,

Pokoju, który koi kiedy wszystko wyprowadza z równowagi,

Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność przeraża.

Tego oraz wiele więcej życzymy całym sercem.

Zarząd i Pracownicy PWiK w Ząbkach

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2020