• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Dofinansowanie na budowę SUW „Południe” PODPISANE!

  20 kwietnia 2023 r. Prezes Zarządu PWiK w Ząbkach podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na dofinansowanie w postaci pożyczki na budowę SUW „Południe”. Nowopowstały budynek stacji uzdatniania wody umożliwi zamontowanie w nim  urządzeń uzdatniających wodę surową oraz tłoczących wodę uzdatnioną do istniejącej sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie obejmie również montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego i instalacji fotowoltaicznej produkującej prąd elektryczny w 100% na potrzeby SUW. Budynek stacji będzie ogrzewany przy pomocy układu pomp ciepła zasilanych w maksymalnie możliwym stopniu z paneli PV. Zaplanowano również dostawę i montaż na SUW automatycznej paczkowarki wody pitnej dla zapewnienia bezpieczeństwa dystrybucji wody w przypadku awarii sieci wodociągowej lub innej sytuacji kryzysowej.

  Dzięki wsparciu Pani Burmistrz Małgorzaty Zyśk otrzymaliśmy z programu rządowego dotację w kwocie 5 300 000.

  Informacja o podpisaniu umowy znajduje się na stronie WWW NFOŚiGW

  Poniżej przedstawiamy wizualizację budynków Stacji

   

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023