Artykuł o budowie SUW POŁUDNIE

Szanowni Państwo, polecamy lekturę najnowszego numeru „Moja Gazeta Regionalna” nr 6(415) z 23 marca 2023.

Już na pierwszej stronie znajdziecie Państwo artykuł pt. „Nowy SUW zapewni miastu Ząbki bezpieczeństwo dostaw i jakości wody”.

Zapraszamy do lektury.

Gazeta w wersji online dostępna jest pod adresem:
http://regionalna.waw.pl/wp-content/uploads/2023/03/MGR_6415_marzec_2023B.pdf

 

 

 

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022