• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Informacja dla posiadaczy podliczników wody

  Uwaga! Pamiętajmy o obowiązkowej legalizacji podliczników wody!

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. przypomina Odbiorcom usług o obowiązku wymiany podlicznika ogrodowego, który nie posiada ważnej cechy legalizacyjnej.

  Wszystkie podliczniki, które nie posiadają ważnej cechy legalizacyjnej nie będą uwzględnianie podczas rozliczenia za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

  Jednocześnie przypominamy:

  Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 22 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.
  poz. 759) wodomierze powinny być legalizowane, co 5 lat.

  Przypominamy, że upłynięcie okresu legalizacji, zerwanie plomb, uszkodzenie wodomierza-podlicznika, będzie podstawą do zaprzestania rozliczania zużycia wody traconej bezpowrotnie.

  Wodomierze powinny być zgłaszane do ponownej legalizacji m.in.:

  – jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach − nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej.

  – jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach − nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej.

  – po każdej naprawie.

  – po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji.

  W związku z powyższym prosimy o dokonanie wymiany przedmiotowego wodomierza, a następnie zgłoszenie tego faktu do PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. w celu jego oplombowania.

  Informację należy przekazać do Spółki w ciągu 14 dni od daty wymiany wodomierza odliczającego, na formularzu dostępnym na naszej stronie internetowej http://bip.pwikzabki.pl/artykuly/58/centrum-dokumentow za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: bok@pwikzabki.pl
  • poczty tradycyjnej/przesyłki kurierskiej na adres PWiK w Ząbkach Sp. z o.o.
   ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki;
  • telefonicznie (22 781 68 18 wew. 256,258,101,146).
  • Odczyty wodomierzy odliczających ilość wody zużywanej bezpowrotnie (np. do podlewania zieleni) wyłącznie z ważną cechą legalizacyjną należy podawać osobiście na początek i koniec okresu wegetacji roślin, tj. 15 kwietnia i 15 września.
  • Formularz

  Usługa plombowania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej jest usługą komercyjną poza usługą taryfową i podlega opłacie, zgodnie z Uchwałą 16/2020 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. z dnia 13 października 2020r. w sprawie cennika usług komercyjnych jest dostępna na naszej stronie internetowej: http://pwikzabki.pl/wp-content/uploads/2020/10/20201013-Uchwala-nr-16-ws-cennika-uslug-komercyjnych.pdf

  Dostawca usług nie ma obowiązku informowania Odbiorcy Usług o utracie ważności cechy legalizacyjnej wodomierza odliczającego.

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023