NOWY numer rachunku bankowego

NOWY rachunek bankowy PWiK w Ząbkach Sp. z o.o:

Bank Pekao S.A. konto nr:
39 1240 1053 1111 0010 6426 7372

Dotychczasowy rachunek bankowy
nr 61 1030 1016 0000 0000 9291 2019
w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
zostanie zamknięty z dniem 31.01.2021 r.

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022