CENTRUM KULTURALNO-USŁUGOWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. informuje o rozstrzygnięciu konkursu urbanistycznego na zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Piłsudskiego i Powstańców ( dawny teren Gazomontażu).

Komisja wybrała i przyznała nagrodę Pracowni AGK z Warszawy.

Przedstawiana koncepcja zakłada powstanie Centrum kulturalno-usługowego położonego wśród zieleni i miejsc rekreacji. Proponujemy połączenie typowych usług i drobnego handlu z miejscami rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.

Więcej informacji w najbliższym czasie.

.

.

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022