Komunikat o kontroli przyłączy kanalizacyjnych

Szanowni Państwo,

PWiK w Ząbkach informuje, o kontynuowaniu kontroli nielegalnego odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji ściekowej, na terenie Miasta Ząbki.

Do tego celu nasze przedsiębiorstwo używa wytwornicy dymu, nieszkodliwego dla ludzi i środowiska.

Aby uniknąć występowania lokalnych „mgieł” na posesjach, właściciele nielegalnych przyłączy powinni podjąć kroki mające na celu odprowadzanie deszczówki zgodnie z prawem.

Nielegalne odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej będzie skutkować nie tylko występowaniem tajemniczych mgieł, ale również karami finansowymi.

Więcej informacji uzyskają Państwo w Biurze Obsługi Klienta PWiK – tel. 22 7 816 816 w. 256 / mail bok@pwikzabki.pl

 

 

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022