• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  UMOWA NA MODERNIZACJĘ SUW POWSTAŃCÓW PODPISANA

  Szanowni Mieszkańcy Miasta Ząbki, z przyjemnością informujemy, iż w dniu 27 sierpnia Prezes Zarządu PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. Pan Janusz Tomasz Czarnogórski, podpisał umowę z wybraną w przetargu firmą „PROJPRZEM EKO” Sp. z o.o. z Zamościa, na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Powstańców 2c w Ząbkach. Ze strony Wykonawcy umowę podpisali Prezesi Zarządu Panowie Miłosz Zabłocki oraz Jacek Merda.

  Umowa została podpisana w wariancie „zaprojektuj i wybuduj”, a przypadku tego SUW’u dosłownie „zaprojektuj i zmodernizuj”. Finałem realizacji projektu będzie uzyskanie przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień i pozwoleń wodnoprawnych na użytkowanie. Warunkiem niezbędnym do odbioru robót jest zapewnienie uzdatniania wody surowej z ujęcia głębinowego do wymaganych  parametrów jakości wody zdatnej do picia przez ludzi, odpowiadającej aktualnemu Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz osiągnięcie zakładanych wydajności ujęcia.

  Dzięki tej inwestycji nasze przedsiębiorstwo przywróci do pełnej sprawności starą stację znajdującą się na zakupionej działce po dawnym Gazomontażu, zwiększając w ten sposób ilość odbiorców w Ząbkach zaopatrywanych w naszą własną ząbkowską wodę.

  Umowa zakłada pełną realizację zamówienia (wraz z pozwoleniami) do dnia 30 czerwca 2021 roku.

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023