• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  AKCJA ZADYMIANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. uprzejmie informuje mieszkańców, że rozpoczyna akcję zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ząbki.

  Akcja ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy, ujawnienie nielegalnego podłączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.

  Zgodnie z art.9 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

  W związku z tym prosimy Państwa o sprawdzenie, gdzie włączona jest instalacja odprowadzająca wody opadowe i drenażowe z Państwa posesji. Włączenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej może spowodować zmniejszenie możliwości odbioru ścieków przez istniejącą instalację podczas intensywnych opadów deszczu, co w konsekwencji prowadzi do lokalnych podtopień lub zalewania niżej położonych pomieszczeń.

  Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

  Uwaga: W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach, zalecamy ich przewietrzenie, a pojawienie się dymu w budynku może świadczyć o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023