Wodomierze na własnych ujęciach wody

Szanowni Mieszkańcy Ząbek,
(dotyczy mieszkańców z własnym ujęciem wody)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o. (dalej PWiK w Ząbkach) informuje, że z dniem 29 stycznia 2019 r. wszedł w życie Uchwałą nr IV/28/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jedną z najważniejszych dla Państwa informacji jest zmiana sposobu rozliczania ilości odprowadzonych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa. Odbiorcom usług którzy do tej pory rozliczani byli z przeciętnych norm zużycia wody przez tzw. „ryczałt”, zostanie zamontowany wodomierz na własnym ujęciu wody. Pozwoli to na rzeczywiste rozliczenie ilości odprowadzonych ścieków, a także zdejmie z Państwa obowiązek zgłaszania każdej zmiany ilości osób zamieszkałych. Zakup, montaż oraz instalacja wodomierza na własnym ujęciu leży po stronie PWiK w Ząbkach. O terminie montażu wodomierza zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

Prezes Zarządu
Janusz Tomasz Czarnogórski

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022