Nowe taryfy za wodę i ścieki

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o. o. informuje, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.2.2.2018 z dnia 28 maja 2018 r. zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki.

Nowa Taryfa po publikacji przez PGW Wody Polskie w dniu 13 lipca 2018 r. wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2018 r. i obowiązywać będzie do dnia 20 lipca 2021 r.

W załączeniu przedstawiamy Państwu tabele z cenami i stawkami opłat[1].

Z poważaniem
Janusz Tomasz Czarnogórski
Prezes PWiK w Ząbkach

 

 

[1] Do wszystkich stawek dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022