• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Nowe taryfy za wodę i ścieki

   

   

   

   

   

   

   

  Szanowni Państwo,

   

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o. o. informuje, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.2.2.2018 z dnia 28 maja 2018 r. zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki.

  Nowa Taryfa po publikacji przez PGW Wody Polskie w dniu 13 lipca 2018 r. wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2018 r. i obowiązywać będzie do dnia 20 lipca 2021 r.

  W załączeniu przedstawiamy Państwu tabele z cenami i stawkami opłat[1].

  Z poważaniem
  Janusz Tomasz Czarnogórski
  Prezes PWiK w Ząbkach

   

   

  [1] Do wszystkich stawek dolicza się obowiązujący podatek VAT.

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023