• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Rusza rozbudowa SUW DREWNICA

  W lutym 2017 roku uruchomiona została nasza własna ząbkowska Stacja Uzdatniania Wody „Drewnica”, zapewniająca czystą i zdrową wodę dla mieszkańców Miasta Ząbki. W lutym 2018 ma miejsce etap drugi – rozbudowa SUW, by osiągnęła swe nominalne parametry pracy.

   

   

   

  Od uruchomienia SUW „Drewnica” minął dokładnie rok. W tym czasie ta nowoczesna stacja o dziennej wydajności 3 000 m3 zapewniała dostawy wody „Drewniczanki” dla 70% Mieszkańców Miasta Ząbki. Po uruchomieniu stacji uzdatniania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach zrealizowało kolejną bardzo ważną inwestycję – wybudowało magistralę wodociągową „północ-południe” pod torami PKP, zwiększającą ilość dostarczanej wody z SUW „Drewnica” do tzw. „południowych Ząbek”. Następstwem budowy magistrali oraz zwiększającego się zapotrzebowania na dostawy wody, wynikającego z dynamicznego rozwoju zabudowy wielorodzinnej w naszym mieście, było przygotowanie stacji do rozbudowy. Opracowana została dokumentacja techniczna, przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i w dniu 20 lutego, na terenie SUW „Drewnica”, Prezes PWiK Pan Janusz Tomasz Czarnogórski podpisał z Wiceprezesem PROJPRZEM EKO z Zamościa Panem Jackiem Merdą, umowę na rozbudowę stacji, zwiększającą jej dzienną wydajność do 4 500 m3. Zgodnie z harmonogramem wykonanie rozruchu, przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić we wrześniu 2018 roku.

  Efektem tej inwestycji będzie zaopatrzenie w naszą ząbkowską wodę „Drewniczankę” aż 95% mieszkańców Miasta Ząbki.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023