• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Nowy rachunek bankowy PGK

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o. o. informuje, iż w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
  od dnia 1 września 2016 roku obsługę bankową Spółki będzie wykonywał Bank Handlowy 
  w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa.

  W związku z powyższym przedstawiamy Państwu nowy rachunek bankowy: 
  61 1030 1016 0000 0000 9291 2019

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023