• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  O PGK na konferencji naukowej

  INFRAEKO2016

  Politechnika Rzeszowska pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska oraz Ministerstwa Środowiska w czerwcu b.r. po raz piąty przeprowadziła Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną INFRAEKO 2016 – Nowoczesne miasta, Infrastruktura i Środowisko. Podczas konferencji poruszane były zagadnienia związane z szeroko rozumianym wzrostem oddziaływania na stan środowiska rozwijających się miast i ich infrastruktury.

   

  Jednym z prelegentów był dr inż. Maciej Kalinowski – pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o.

  Wystąpienie Pana Macieja dotyczyło osadów gromadzących się w kolektorach kanalizacyjnych o dużych średnicach i ich niekorzystnego wpływu na pracę elementów składowych miejskich systemów kanalizacyjnych, środowiska, BHP oraz wyników finansowych przedsiębiorstw. Pan doktor prowadził swoje badania w naszym przedsiębiorstwie, analizując pracę ząbkowskich kolektorów obsługujących Miasto Ząbki, Miasto Zielonka, Rembertów oraz Stację Zlewczą. Prace naukowo-techniczne i rozwojowe z tego zakresu, ze względu m.in. na negatywne skutki społeczne, prowadzone są intensywnie od kilkunastu lat w Europie i USA. Liczymy, że efekty badań P. Kalinowskiego, opartych o praktyczne czynności eksploatacyjne, znacznie wpłyną na wypracowanie uniwersalnych formuł i algorytmów pozwalających na określenie sprawności hydraulicznej kolektorów.

  Referat Pana doktora, po uzyskaniu pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego, zostanie opublikowany w Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, a ogólnodostępną wersję w języku polskim udostępnimy na naszej stronie internetowej.

  INFRAEKO2016

  źródło zdjęć: strona WWW konferencji INFRAEKO 2016

   

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023