Prośba dotycząca poboru wody

PROŚBA do Właścicieli przydomowych ogródków, działek, trawników i tym podobnych terenów zielonych:

W związku z obniżonym ciśnieniem wody na zasilaniu ząbkowskiej sieci wodociągowej z sieci MPWiK Warszawa, wynikającym ze zwiększonego poboru wody w godzinach wieczornych, prosimy o oszczędny pobór wody do nawadniania terenów zielonych w tym okresie.

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022