• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Aktualny rachunek bankowy

  Aktualny rachunek bankowy

  Szanowni Klienci,
  Informujemy o zmianie rachunku bankowego PGK w Ząbkach!

  Aktualny rachunek bankowy:
  Bank Pekao S.A. konto nr 39 1240 1053 1111 0010 6426 7372

  Zmiana rachunku nastąpiła w związku z zawieszeniem z dniem 21.11.2015 r. działalności Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Dotychczasowe konto jest nieaktywne!
  Wpłaty prosimy dokonywać na powyżej wskazany rachunek Banku Pekao S.A.

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023