• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Tańsza, własna woda – budowa Stacji Uzdatniania Wody.

  Budowa własnego ujęcia wody i SUW spowoduje obniżenie ceny za wodę. Jeszcze bardziej kluczowy jest aspekt bezpieczeństwa, wynikający z zagwarantowania ciągłości dostawy wody – podkreśla  Piotr Uściński, prezes PGK. 

  Po ponad dwóch latach przygotowań ruszyła budowa Stacji Uzdatniania Wody. Podpisano umowę między PGK i PBiI ABT. Jak to będzie działało? Po wybudowaniu SUW w Ząbkach woda pompowana ze studni głębinowych, po napowietrzeniu w zbiorniku kontaktowym, pozbawiana będzie nadmiaru zawartości żelaza i manganu na złożach filtracyjnych, by potem trafić do zbiorników wody czystej. Następnie woda pompowana będzie dwoma magistralami do miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Rychlińskiego i Szpitalnej. Utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci wodociągowej zapewniać będzie zestaw pomp sterowanych automatycznie, co pozwoli na dostosowanie ciśnienia w godzinach szczytowego rozbioru, jak też na zmniejszenie ciśnienia wody w godzinach nocnych. Sterowanie całym procesem uzdatniania wody będzie odbywało się automatycznie. Woda z ujęć studziennych, charakteryzuje się stabilnym składem mikrobiologicznym i chemicznym, w związku z tym nie przewiduje się konieczności stosowania stałego procesu jej dezynfekcji (np. chlorowania wody).

  Inwestycja będzie realizowana ok. półtora roku, planowany termin ukończenia to przełom 2016/2017 roku. Wybudowany będzie budynek technologiczny oraz dwa zbiorniki retencyjne wody czystej o pojemności ponad 1000 m3 każdy oraz obiekty towarzyszące. Łączne koszty wybudowania Stacji Uzdatniania Wody Drewnica w Ząbkach wraz z budową dwóch magistral przesyłowych, powinny zamknąć się w kwocie 8 mln zł.

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023